US immigration office sa Maynila, isasara para limitahan ang dayuhan na gustong maging US citizen

US immigration office sa Maynila, isasara para limitahan ang dayuhan na gustong maging US citizen

Permanente nang isasara ang United States Citizenship and Immigration Services (USCIS) sa Maynila simula sa July 5.

Ito ang ahensyang nagsasa ayos sa mga petisyon para makuha ng mga U.S. citizen na Pinoy ang mga kaanak nila sa Pilipinas at sa mga gustong mag-migrate sa Estados Unidos.

“The U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) Manila office is no longer accepting new applications or petitions. The USCIS Manila office will be permanently closed on July 5, 2019.”

Ang USCIS sa Maynila ay hindi na tatanggap ng bagong mga aplikasyon o petisyon gayong ang huling araw nila ng pagtanggap ay noon pang May 31, 2019.

Dahil sa pagsasara ng ahensya sa Maynila, magiging mabagal na ang pagproseso ng family visa application, foreign adoptions at citizenship petitions.

Ang pagsasara ng USCIS ay alinsunod di umano sa plano ng administrasyon ni U.S. President Donald Trump na limitahan ang pagdagsa ng mga dayuhan na gustong maging U.S. citizen.

Ayon sa USCIS, ilan sa kanilang mga serbisyo na kanilang iiwanan ay maaari nilang ilipat sa U.S. embassy.

Gayunman, pinapayuhan ang lahat ng may naka binbing petisyon sa USCIS na tignan sa kanilang website ang karagdagang mga instructions.

Ang USCIS na pinatatakbo ng Department of Homeland Security, ay mayroong 23 opisina na nakakalat sa Latin America, Europe at Asya, ayon sa website ng ahensiya.